Franczyza – pomysł na biznes: czy warto?

Witryna sklepowa, plakietka informująca, że sklep jest otwarty

Chyba większość z nas na jakimś etapie swojego życia zastanawiała się nad otwarciem własnego biznesu. Część jak pomyślała, tak zrobiła (z mniejszym lub większym sukcesem), natomiast pozostali – z całego przedsięwzięcia zrezygnowała. Powody ku temu mogą być różne, jednak najpowszechniejszym z nich jest brak pomysłu. W poniższym artykule przedstawiamy rozwiązanie tego problemu – franczyzę, która dostarcza sprawdzonej koncepcji, i która pozwala cieszyć się prowadzeniem własnej działalności.

Czym dokładnie jest franczyza?

Logo Mc Donald's
McDonald’s jest znanym franczyzodawcą

Franczyza to nic innego jak kooperacja pomiędzy co najmniej dwoma przedsiębiorstwami, które przed rozpoczęciem partnerstwa nie są od siebie w jakikolwiek sposób zależne. Współpraca zawierana jest pomiędzy franczyzodawcą, a franczyzobiorcą. Pierwszy z nich to firma, pod której szyldem działać będzie ten drugi.

Osoba, która decyduje się na wystartowanie z własnym biznesem jako franczyzobiorca zobowiązana jest do wnoszenia opłat na rzecz franczyzodawcy i prowadzenie biznesu wg jego wytycznych, ale w zamian zostaje  zaopatrzona w pakiet, który umożliwia – a także ułatwia – działalność pod znakiem towarowym wspólnika.

W ramach franczyzy można sprzedawać produkty i usługi, a także – co obserwuje się coraz częściej – technologie. Tego typu działalność obarczona jest niskim ryzykiem, i właśnie między innymi dlatego jest niezłym pomysłem na własny biznes.

Zalety franczyzy

Pośród najważniejszych zalet własnego biznesu w postaci franczyzy wyróżnić można:

  • Brak konieczności zastanawiania się nad pomysłem na własną firmę – koncepcję prowadzenia biznesu franczyzobiorca otrzymuje niemal na tacy,
  • Franczyzodawca zapewnia pomoc przy wystartowaniu i prowadzeniu punktu – w zależności od charakteru danej działalności, pomoc może zaczynać się nawet na etapie wyboru korzystnej lokalizacji. W trakcie trwania umowy, franczyzobiorca i jego pracownicy mają także możliwość odbywania szkoleń, które usprawniają działanie firmy,
  • Relatywnie niewielki koszt promocji – decydując się na współpracę z franczyzodawcą, franczyzobiorca otrzymuje licencję na używanie jego nazwy i innych znaków towarowych. Jest to doskonały sposób na ograniczenie budżetu, który przeznaczyć należy na reklamę – istnieje spore prawdopodobieństwo, że klienci znają już markę i darzą ją szacunkiem.
  • Ryzyko niepowodzenia zostaje znacznie ograniczone – zdecydowana większość franczyzodawców to znane marki o ugruntowanej pozycji na rynku, z wieloletnim doświadczeniem w danej branży – nie ma więc obaw, że przedsiębiorstwo „nie wypali”,

Wady franczyzy

Wewnątrz przeszklonego budynku, widać przechadzających się biznesmenów

Jak wszystko na świecie, franczyza również nie jest wolna od wad. Zaliczyć możemy tutaj:

  • Konieczność płacenia opłat na rzecz franczyzodawcy – podstawową z nich jest opłata wstępna, bez której podjęcie współpracy nie jest możliwe. Podczas właściwej działalności naszej firmy, obowiązkowe są także należności bieżące, które uzgadniane są wspólnie przez kontrahentów,
  • Zobowiązania wobec franczyzodawcy – podpisując umowę franczyzową, naszym obowiązkiem jest przestrzeganie zawartych w niej zasad. Oznacza to, że biznes prowadzony musi być zgodnie z wytycznymi dostarczonymi przez partnera, który ma pełne prawo kontrolować nasze działania. Problemem może być także konieczność wprowadzania wszelkich zmian, które wynikają z inicjatywy franczyzodawcy.
  • Brak samodzielności wizerunkowej – decydując się na franczyzę, należy korzystać ze znaków towarowych franczyzodawcy. W ten sposób omija nas przyjemność kreowania własnej marki, która często jest powodem do dumy,

Podsumowanie

Franczyza jest całkiem dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy chcemy posiadać własną firmę, ale nie mamy na nią pomysłu. Jest to też sposób dla osób niedoświadczonych, które pragną stawiać swoje pierwsze kroki w biznesie przy zminimalizowaniu ryzyka.