Jak zarabiać więcej jako kierowca międzynarodowy?

spedycyjna-3

Zawód kierowcy zawodowego jest jednym z tych, w których edukacja nie kończy się z momentem uzyskania tego tytułu. Specyfika tego zawodu sprawia, że wykonujący go człowiek powinien nadal podnosić swoje kwalifikacje. Oczywiście, doświadczenie zdobywane codziennie w branży takiej jak transport międzynarodowy jest bardzo ważne, lecz często nie wystarczające dla pracodawców. Jak podnosić swoje umiejętności i być interesującym bardziej interesującym pracownikiem na rynku pracy?

spedycyjna-2Najłatwiejszym sposób na zwiększenie zakresu swoich umiejętności są różnego rodzaju kursy, przygotowywane specjalnie dla kierowców zawodowych. Najpopularniejsze i najpowszechniejsze są kursy ADR i HDS. Te tajemniczo brzmiące skróty, dla wielu pracodawców będą znakiem, że pracownik jest zainteresowaniem dalszym doszkalaniem samego siebie.

Szkolenie dla kierowców ADR uprawni nas do przewozu materiałów niebezpiecznych. Co najlepsze, podstawową część szkolenia możemy skończyć już z prawem jazdy kategorii B. Gdy będzie nas interesować rozszerzenie wiedzy, możemy rozpocząć szkolenie specjalistyczne, do którego potrzebne jest prawo jazdy kategorii C+E. Egzamin ma formę testową i po jego pozytywnym zaliczeniu w naszych rękach znajdzie się zaświadczenie ADR, na którym będzie stwierdzone, że jesteśmy uprawnieni do przewozu materiałów zakwalifikowanych według prawa jako niebezpieczne. Takie zaświadczenie jest ważne we wszystkich krajach europejskich, więc przy zmianie miejsca zamieszkania lub pracy, nadal będzie ono honorowane.

spedycyjna-1Drugim z przydatnych kursów jest kurs HDS, będący skrótem od Hydrauliczny Dźwig Samochodowy. Posiadanie takiego uprawnienia uprości nam znacznie naszą pracę. Będziemy mogli poza dokonywaniem przewozów, załadowywać towary bez korzystania z dodatkowych urządzeń. Podobnie jak w kursie ADR, szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i pozytywny wynik sprawi, że otrzymamy nasze uprawnienia.

Łączny koszt kursów ADR i HDS może zamknąć się nawet w 2000 złotych. Jest to dość mała kwota za poważne podniesienie naszych kwalifikacji i stanie się łakomym kąskiem na rynku kierowców zawodowych.