Psychologia biznesu – o co w tym wszystkim chodzi?

Współpraca między pracownikami w miejscu pracy

Celem każdego biznesu jest generowanie jak największego dochodu. Już od zarania dziejów, przedsiębiorcy nieprzerwanie próbują prześcigać się w metodach prowadzenia własnej działalności, generowania zysku i pozyskiwania klientów. W przeszłości, udoskonalanie tych procesów często odbywało się na zasadzie prób i błędów. Obecnie zaś, właściciele firm mają do swojej dyspozycji niezwykle przydatne narzędzie – psychologię biznesu. Czym ona jest i w jaki sposób ułatwia funkcjonowanie przedsiębiorstwa?

Czym jest psychologia biznesu?

Psychologia biznesu – zwana w niektórych źródłach psychologią pracy i organizacji – jest dziedziną, która opierając się na dorobku badań naukowych z zakresu psychologii i nauk behawioralnych, wspiera funkcjonowanie biznesu na niemal każdym poziomie jego działania. Podstawowym zadaniem tej nauki jest poprawa wydajności przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie w nim odpowiednich założeń teorii psychologii.

Pani psycholog specjalizująca się w psychologii biznesu

W zależności od potrzeb i wyznaczonych celów, psychologowie skupiają się na analizie zachowań, uczuć i emocji osób związanych z danym biznesem, badając pracowników zajmujących stanowiska na każdym szczeblu, a także producentów i klientów. W ten sposób, wdrożenie skuteczniejszych rozwiązań może obejmować nie tylko samą strukturę przedsiębiorstwa, ale także i działania reklamowe.

Psychologia biznesu koncentruje się zarówno na badaniu i ulepszaniu filarów wewnętrznych firmy (zarządzanie, procesy rekrutacyjne, współpraca grupowa, motywacja i satysfakcja pracowników, ocena ryzyka), jak i aspektów związanych z działaniami marketingowymi: zachowaniami dotychczasowych i przyszłych klientów, czy procesami psychologicznymi, które aktywowane są w trakcie interakcji z reklamą, produktem i wizerunkiem firmy.

Na jakich polach psychologia może wspierać działanie firmy?

Psychologia może obejmować działania w zakresie trzech działów biznesu:

  • Marketingu,
  • Ekonomii,
  • Zarządzania.

Tak szeroki zakres wspomagania przedsiębiorstw sprawia, że ta dziedzina nauki stanowi nieodłączny element każdej dobrze prosperującej firmy.

Marketing

Usatysfakcjonowani pracownicy zadowoleni ze swojej pracyDorobek psychologii wykorzystywany jest w działaniach marketingowych i promocyjnych na ogromną skalę, a sam klient ma z nim do czynienia już od momentu pierwszego kontaktu z wizerunkiem marki. To właśnie dzięki psychologii opracowano standardy kompozycji i kolorystyki logo, a także elementów wystroju, opakowań i rozmieszczenia produktów. Równie istotne jest także sprecyzowanie oczekiwań i preferencji konsumentów, co pozwala na trafniejsze przygotowywanie ofert.

Ekonomia

W obrębie ekonomii, psychologia pozwala na wielowymiarową i wieloczynnikową analizę różnorodnych zachowań ludzkich. Podstawowym przedmiotem badań psychologii biznesu są zachowania związane z tematyką finansów: inwestowanie i oszczędzanie, zachowania konsumenckie, oraz zagadnienia związane z gotowością do podejmowania decyzji i ryzyka.

Zarządzanie

Wykorzystanie psychologii w zarządzaniu ułatwia kierowanie przedsiębiorstwem jednocześnie na poziomie samej firmy, jak i jej pracowników. Ta dziedzina nauki wspiera takie działania jak: rekrutacja, komunikacja między współpracownikami czy tworzenie odpowiednich warunków pracy.

Psychologia w Twoim biznesie?

Psychologia biznesu obejmuje działania mające istotne znaczenie dla funkcjonowania całej firmy, które mogą pozytywnie wpłynąć na jej wydajność i notowane rezultaty. Z tego względu skorzystanie z całej wiedzy oferowanej przez tę naukę, jest obecnie jednym z ważniejszych czynników sukcesu.